Гарантійні зобов’язання. Договір публічної оферти

Умови гарантійного обслуговування продукції СмартЕко ТОВ

Відповідно до корпоративної політики Компанії, а також з урахуванням вимог закону «Про захист прав споживачів» на всю продукцію встановлюється гарантійний період, термін якого залежить від категорії обладнання. Гарантійний період обчислюється з моменту продажу виробу Клієнту. Дата продажу, відомості про Клієнта і придбаний товар, повинні бути своєчасно і чітко записані Продавцем в гарантійний талон. Якщо такого немає, інформація береться з видаткових документів на дане устаткування.

Умови гарантії:

 1. Цією гарантією Компанія гарантує відсутність заводського браку і безперебійну роботу обладнання протягом терміну зазначеного в гарантійному талоні. (Гарантійний талон видається разом з Товарною (видатковою) накладною).
 2. Якщо протягом гарантійного терміну виявиться, що обладнання має неякісні вузли, Компанія зобов’язується здійснити ремонт виробу або замінити його пошкоджені частини. Замінені деталі переходять у власність Компанії.
 3. Підставою для розгляду претензій щодо виконання гарантійних зобов’язань є Акт виходу з ладу (Рекламація).
 4. Розгляд звернення і роботи в рамках цієї гарантії здійснюється впродовж 14 днів з дати отримання рекламації Компанією. У виняткових випадках цей строк продовжується, коли потрібен час для доставки устаткування або окремих його частин.
 5. Гарантія буде надаватися тільки в тому випадку, якщо Клієнт надав гарантійний талон або документ, що підтверджує оплату виробу (касовий або товарний чек і накладна).
 6. Компанія залишає за собою право відмовитися від безкоштовного гарантійного обслуговування обладнання або його заміни, якщо вищевказані документи не можуть бути надані, або інформація, яка в них викладена, неповна, а також документ заповнений нерозбірливо, з виправленнями, що не завірені відповідними печатками і підписами.
 7. Компанія цією гарантією бере на себе відповідальність тільки за ремонт або заміну обладнання, але не за будь-який непрямий збиток, що виник в результаті дефекту або виходу з ладу обладнання.
 8. Компанія залишає за собою право приймати рішення про заміну обладнання або його вузлів, що вийшли з ладу, або можливість їх ремонту на місці.
 9. Виконана гарантійна послуга не продовжує гарантійний термін. Гарантія на замінені частини закінчується із закінченням терміну зазначеному в гарантійному талоні.
 10. Компанія має право відмовити у виконанні гарантійних робіт або обслуговування, якщо Клієнт здійснив оплату не в повному розмірі за обладнання або інші попередні послуги.
 11. Клієнт повинен сприяти працівникам сервісу при вивченні (аналізі) гарантійного звернення.
 12. Клієнт зобов’язаний прийняти виконані гарантійні роботи відразу після їх завершення і підтвердити це письмово в акті виконаних робіт, копію якого він отримує.

Умови відмови від гарантійних зобов’язань:

 1. Гарантійні зобов’язання та безкоштовне гарантійне обслуговування не поширюється на механічні ушкодження, що виникли після передачі товару Клієнтові.
 2. Якщо виріб при транспортуванні не було упаковано в оригінальну або іншу упаковку і внаслідок цього виріб отримав пошкодження.
 3. Гарантія не поширюється, якщо тип і серійний номер виробу змінені, скасовані або видалені, або вони нечитабельні.
 4. У випадку виявлення пошкодження або зриву пломби, обладнання автоматично знімається з гарантійного обслуговування, і будь-які роботи, які будуть проводитися з обладнанням далі, повинні бути компенсовані Клієнтом в повному обсязі.
 5. Дана гарантія не буде відшкодовувати або покривати пошкодження, які сталися внаслідок будь-яких змін, які могли бути зроблені з обладнанням без попереднього письмового узгодження з сервіс – інженером Компанії.
 6. При виникненні поломок або несправностей, викликаних недотриманням правил експлуатації, в тому числі незастосування додаткового обладнання, передбаченого експлуатаційними документами.
 7. При порушенні правил експлуатації. Експлуатація з несправними або не призначених для цього обладнання додатковими і витратними матеріалами.
 8. Якщо обладнання було неправильно підключено до зовнішніх інженерних систем (не відповідна напруга мережі, недостатня потужність тощо).
 9. Гарантійні зобов’язання не поширюються на пошкоджені електронні плати з ушкодженнями, які явно свідчать про дію на них підвищеної (за межами норми) напруги і струму. Такі пошкодження, наприклад, як: перегорання запобіжних деталей, вигоряння електронних ланцюгів, сліди підпалу в місцях, де проходить номінальна напругуа220 В, і т.д. В цьому випадку електронна плата передається в ремонт або замінюється на нову за рахунок Клієнта.

Особливі умови зняття обладнання з гарантії:

 1. У разі застосування обладнання не за призначенням, при виході з ладу в результаті недбалого перевезення, або виникненні інших форс-мажорних обставин.
 2. У разі некоректної установки обладнання, порушення правил монтажу електропроводки, трубопроводів, монтажних рам і інших компонентів системи.
 3. У разі якщо обладнання пошкоджено через використання кронштейнів, кріплення та інших монтажних компонентів, що не поставлялись Компанією.
 4. У разі якщо обладнання пошкоджено в результаті впливу вітру швидкістю, що перевищує 150 км / ч.
 5. У разі якщо обладнання піддається впливу умов навколишнього середовища або механічних сил, які перевищують допустимі рівні.
 6. У разі якщо пошкодження викликані несправністю частин, аксесуарів або компонентів сторонніх постачальників.
 7. У разі якщо технічне обслуговування або ремонт обладнання виконувався не співробітниками Компанії.
 8. У разі якщо обладнання під дією зовнішніх сил змістилося від своєї первісної точки установки і введення в експлуатацію.
 9. Якщо недолік викликаний дією непереборних сил (пожежа, затоплення, природні катастрофи тощо), неналежної вентиляцією, нещасними випадками, підвищеною вологістю, перепадами напруги, навмисними або необережними діями споживача або третіх осіб;
 10. Якщо виявлені пошкодження, викликані потраплянням всередину обладнання сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, тварин, пилу або осаду і т.п.

Післягарантійне обслуговування:

Після закінчення гарантійного терміну обслуговування, Компанія пропонує післягарантійне обслуговування, яке включає в себе консультації, сервісне обслуговування і ремонтні роботи, спрямовані на запобігання та усунення несправностей устаткування і окремих його комплектуючих.
Будь-які післягарантійні роботи здійснюються на замовлення Клієнта та за його кошти.